Llongyfarchiadau!

Complete

Rydych wedi gorffen eich her ffitrwydd ariannol craidd a gobeithio eich bod yn teimlo mewn sefyllfa llawer cryfach nag oeddech chi ar ddechrau’r rhaglen.

Sut ydych yn teimlo am eich arian nawr?

 • Great
  Grêt
 • Good
  Da
 • Meh
  Meh
 • Bad
  Gwael
 • Awful
  Ofnadwy

Beth sy'n nesaf?

Eisiau ymuno â chymuned sy'n cefnogi ei gilydd i aros yn ffit o ran arian? Ewch i'n grŵp Facebook preifat Budgeting and Savings.