Cerrig Milltir Arian

Siarad am arian

Cyn i ni ddechrau, dywedwch wrthym sut ydych yn teimlo am eich arian?

 • Great
  Grêt
 • Good
  Da
 • Meh
  Meh
 • Bad
  Gwael
 • Awful
  Ofnadwy

Os ydych chi’n teimlo’n anghyfforddus yn siarad am arian, nid ydych chi ar ben eich hun. Ond mae cael sgyrsiau am arian – gyda’ch teulu, ffrindiau, partner a phlant – yn hynod o bwysig i adeiladu a chynnal lles ariannol.

Cau Cau

Ticiwch y camau a chofnodi’ch hwyliau i symud ymlaen i’r wythnos nesaf

 • Darllenwch ein canllaw Siarad am Arian a wnaiff helpu eich hyder yn cychwyn y sgyrsiau yma

 • Cynlluniwch am eich sgwrs. Be hoffech chi ei ddweud? Ble gallai fod a phryd? Beth hoffech chi i’r canlyniad fod? Darllenwch ein canllaw “Sut i gael sgwrs am arian” i gael syniadau

 • Ar ôl eich sgwrs am arian, myfyriwch am y sgwrs. Ydych chi’n teimlo’n well? A allech chi drefnu sgyrsiau mwy rheolaidd i gadw pethau mewn trefn?

 • Sut ydych yn teimlo am eich arian nawr?

  • Great
   Grêt
  • Good
   Da
  • Meh
   Meh
  • Bad
   Gwael
  • Awful
   Ofnadwy
Wedi Gorffen
Cau Cau

Ticiwch y camau a chofnodi’ch hwyliau i symud ymlaen i’r wythnos nesaf

 • Cynlluniwch yr hyn yr hoffech chi ei ddysgu iddyn nhw am arian ac yna ceisiwch ei weithio mewn i sgyrsiau bob dydd. Y tro nesaf y byddwch chi’n siopa bwyd gyda’ch plant, gwnewch yn siŵr eich bod chi’n eu cynnwys mewn penderfyniadau yn ymwneud ag arian, fel cymharu prisiau eitemau ar lafar neu ofyn iddyn nhw ddweud wrthych chi am wahanol brisiau cynhyrchion. Fe allech chi hefyd osod her hwyliog iddyn nhw i ddod o hyd i’r pris rhataf am eitem.

 • Gofynnwch iddynt gymryd rhan mewn cyllidebu bob dydd trwy ddangos iddynt sut y bydd eich balans yn gostwng pan fyddwch yn tynnu arian parod (neu’n defnyddio’ch cerdyn debyd). Am ddigon o weithgareddau hwyliog eraill sy’n briodol i’w hoedran gweler ein canllaw ar “Sut i siarad â’ch plant am arian”

 • Nawr edrychwch a allwch chi gael eich plant i gyffroi am arbed ac adeiladu arferion arian iach tymor hir. Helpwch nhw i ddewis tegan neu eitem mae nhw wir eisiau cynilo ar ei gyfer a llunio cynllun gyda’ch gilydd o sut y gallan nhw gyflawni hynny.

 • Sut ydych yn teimlo am eich arian nawr?

  • Great
   Grêt
  • Good
   Da
  • Meh
   Meh
  • Bad
   Gwael
  • Awful
   Ofnadwy
Wedi Gorffen
Cau Cau

Ticiwch y camau a chofnodi’ch hwyliau i symud ymlaen i’r wythnos nesaf

 • Gadewch i ni ddechrau trwy gasglu cymaint o fanylion â phosibl o’r broblem y mae angen help arnoch chi a beth hoffech chi i’r canlyniad fod. Efallai ei fod yn teimlo’n frawychus ond bydd yn werth yr ymdrech.

 • Nawr gwnewch yr alwad honno neu dechreuwch y sgwrs. P’un a yw’ch cwestiwn yn ymwneud ag ysgariad a gwahanu, gofal hir dymor, pensiynau, help gyda dyled, budd-daliadau neu unrhyw beth arall, gallwn helpu i gael yr arweiniad arian sydd eu hangen arnoch. Dechreuwch trwy edrych ar ein canllaw Cael help a chyngor. Gallwch hefyd siarad â rhywun am ddim yn HelpwrArian ar 0800 138 0555 . Cefnogir ein harweiniad gan y llywodraeth ac yn ddiduedd.

 • Llongyfarchiadau, rydych chi wedi gwneud y darn anoddaf. Mae siarad am arian yn helpu. Er enghraifft, mae ein hymchwil yn dangos bod 6 o bob 10 cwsmer sydd â dyledion yn eu lleihau neu’n eu clirio cyn pen 3-6 mis ar ôl derbyn cyngor ar ddyledion. Nawr, gwnewch siarad am arian yn rhan o’ch tren lles ariannol.

 • Sut ydych yn teimlo am eich arian nawr?

  • Great
   Grêt
  • Good
   Da
  • Meh
   Meh
  • Bad
   Gwael
  • Awful
   Ofnadwy
Wedi Gorffen