Hanfodion Arian

Cadw ar ben eich biliau a thaliadau

Cyn i ni ddechrau, dywedwch wrthym sut ydych yn teimlo am eich arian?

 • Great
  Grêt
 • Good
  Da
 • Meh
  Meh
 • Bad
  Gwael
 • Awful
  Ofnadwy

Yr wythnos hon byddwn yn siarad am ddyled. Efallai eich bod ar ben eich taliadau rheolaidd ond rydych yn poeni y gallai pethau fynd allan o reolaeth. Mae yna lawer o bethau y gallwch eu gwneud i gadw ar y trywydd iawn a’r peth gwych yw bod yna lawer o gefnogaeth ar gael i’ch helpu chi hefyd.

Cau Cau

Ticiwch y camau a chofnodi’ch hwyliau i symud ymlaen i’r wythnos nesaf

 • Os ydych yn poeni am gadw i fyny â biliau a thaliadau gadewch i ni ddechrau trwy edrych ar y taliadau sy’n ddyledus gennych a gweld beth allwch chi ei wneud i helpu i’w rheoli.

 • Edrychwch ar ein canllaw Help gyda biliau a thaliadau am awgrymiadau. Gall eich Cynlluniwr Cyllideb o wythnos un eich helpu hefyd.

 • Os ydych wedi darllen y canllaw o’r cam blaenorol ac yn dal i deimlo bod angen cymorth ychwanegol arnoch i ddod o hyd i ffyrdd o gadw ar ben eich biliau a’ch taliadau beth am roi galwad i ni ar 0800 138 0555 fel y gallwn ni helpu. Mae ein help bob amser yn rhad ac am ddim, yn gyfrinachol ac yn ddiduedd.

 • Sut ydych yn teimlo am eich arian nawr?

  • Great
   Grêt
  • Good
   Da
  • Meh
   Meh
  • Bad
   Gwael
  • Awful
   Ofnadwy
Wedi Gorffen
Cau Cau

Ticiwch y camau a chofnodi’ch hwyliau i symud ymlaen i’r wythnos nesaf

 • Gadewch i ni ddechrau trwy gasglu manylion am eich dyled bresennol fel ei fod gennych chi wrth law. Efallai ei fod yn teimlo’n frawychus ac yn straen ar y dechrau, ond dyma’r cam cyntaf i gael rheolaeth.

 • Daliwch ati, gallwch wneud hyn. Rydym yn mynd i’ch helpu chi i nodi cynllun clir ar gyfer beth i’w wneud nesaf. Darllenwch ein canllaw Help os ydych yn cael trafferth â dyled am yr holl fanylion rydych eu hangen.

 • Peidiwch byth â theimlo bod yn rhaid i chi wneud hyn ar eich pen eich hun. Gallwn eich rhoi mewn cysylltiad â chynghorwyr dyledion sydd yma i helpu. Darganfyddwch ganllawiau dyled cyfrinachol am ddim ar-lein, dros y ffôn neu’n agos at ble rydych yn byw gyda’n Lleolwr cyngor ar ddyledion am ddim Teclyn lleoli cyngor ar ddyledion.

 • Sut ydych yn teimlo am eich arian nawr?

  • Great
   Grêt
  • Good
   Da
  • Meh
   Meh
  • Bad
   Gwael
  • Awful
   Ofnadwy
Wedi Gorffen
Cau Cau

Ticiwch y camau a chofnodi’ch hwyliau i symud ymlaen i’r wythnos nesaf

 • Os oes gennych sawl dyled, efallai eich bod yn teimlo’n llethol. Ond nawr bod gennych restr ohonynt, gallwn eich helpu i ddatrys pa rai i’w talu yn gyntaf â’n canllaw Sut i flaenoriaethu’ch dyledion

 • Lluniwch gynllun o sut rydych yn mynd i ddelio â’ch dyledion. A ydych yn teimlo’n hyderus i fynd ar eich pen eich hun a siarad â’r bobl y mae arnoch arian iddynt neu a fyddai’n helpu i gael rhywfaint o gyngor cyfrinachol am ddim am yr opsiynau gorau i chi? Dilynwch ein camau nesaf ar gyfer sut i reoli dyled fel mai chi sydd wrth y llyw

 • Gallwch gael cyngor gwych ar-lein, dros y ffôn neu’n agos at ble rydych yn byw gan ddefnyddio ein teclyn lleoli cyngor ar ddyledion.

  Sicrhewch gefnogaeth gyfeillgar gan bobl yn yr un sefyllfa â chi trwy ymuno â’n grŵp Facebook preifat Debt Support Community i helpu i roi syniadau newydd i chi fynd i’r afael â dyledion a’ch cadw’n frwdfrydig.

 • Sut ydych yn teimlo am eich arian nawr?

  • Great
   Grêt
  • Good
   Da
  • Meh
   Meh
  • Bad
   Gwael
  • Awful
   Ofnadwy
Wedi Gorffen

Cwblhewch yr holl gamau yr wythnos hon i symud ymlaen i'r wythnos nesaf.

Ewch i'r wythnos nesaf