Cerrig Milltir Arian

Diogelu eich hun

Cyn i ni ddechrau, dywedwch wrthym sut ydych yn teimlo am eich arian?

 • Great
  Grêt
 • Good
  Da
 • Meh
  Meh
 • Bad
  Gwael
 • Awful
  Ofnadwy

Mae camau ffitrwydd ariannol yr wythnos hon yn ymwneud â diogelu eich incwm so ydych yn methu gweithio oherwydd colli swydd, afiechyd neu anabledd.

Cau Cau

Ticiwch y camau a chofnodi’ch hwyliau i symud ymlaen i’r wythnos nesaf

 • Eich gweithgaredd cyntaf yw meddwl am bwy neu beth sydd angen i chi ei amddiffyn fwyaf? Gallai hyn fod yn darparu ar gyfer eich plant, yn talu am eich taliadau morgais, neu’n syml eich enillion.

 • Nawr gwiriwch pa amddiffyniad a allai fod gennych eisoes. Er enghraifft, os ydych yn gyflogedig neu os oes gennych forgais efallai y bydd gennych becyn buddion sy’n cynnwys yswiriant bywyd neu amddiffyniad incwm am gyfnod penodol os na allwch weithio oherwydd salwch neu anaf.

 • Ar ôl i chi gwblhau’r ddau gam hyn, gallwch ddarganfod pa yswiriant amddiffyn sy’n iawn i chi, ei gael yn ei le a thicio oddi ar y rhestr. Cofiwch siopa o gwmpas yn gyntaf.
  Nawr gallwch gysgu’n hawdd, gan wybod eich bod chi a’ch teulu wedi’ch amddiffyn.
  Mae gan ein hadran yswiriant wybodaeth am y nifer o fathau o yswiriannau sydd ar gael, felly mae’n syniad da mynd i’r afael â’r opsiynau.

 • Sut ydych yn teimlo am eich arian nawr?

  • Great
   Grêt
  • Good
   Da
  • Meh
   Meh
  • Bad
   Gwael
  • Awful
   Ofnadwy
Wedi Gorffen
Cau Cau

Ticiwch y camau a chofnodi’ch hwyliau i symud ymlaen i’r wythnos nesaf

 • Mae twyllwyr yn fwyfwy clyfar a dyfeisgar â’u sgamiau felly mae’n bwysig bod yn wyliadwrus. Bydd y canllaw hwn Mathau o sgamiau yn eich helpu i nodi a chadw llygad am nifer o sgamiau cyffredin

 • Nawr eich bod yn gwybod beth rydych yn edrych amdano, gwnewch yn siwr eich bod yn gwybod sut a phwy i’w hysbysu amdano. Bydd ein blog ar Sut i roi gwybod am sgam neu dwyll yn eich helpu.

 • Os ydych yn gweld unrhyw beth amheus, rhowch wybod i’r bobl berthnasol a dywedwch wrth bawb rydych yn eu hadnabod.

 • Sut ydych yn teimlo am eich arian nawr?

  • Great
   Grêt
  • Good
   Da
  • Meh
   Meh
  • Bad
   Gwael
  • Awful
   Ofnadwy
Wedi Gorffen
Cau Cau

Ticiwch y camau a chofnodi’ch hwyliau i symud ymlaen i’r wythnos nesaf

 • Eich cam cyntaf yw cydnabod bod pethau’n mynd yn anodd, a bod ceisio cyngor a help i ddelio ag ef, yn rhan bwysig o fynd i’r afael â phroblemau iechyd meddwl ac arian gwael.

 • Rydym yma i roi llawer o gefnogaeth ymarferol i chi. Darllenwch ein canllaw am Problemau arian ac iechyd meddwl gwael os ydych yn meddwl ei fod yn effeithio ar eich rheolaeth arian.

 • Cofiwch fod cefnogaeth ar gael bob amser. Nodwch y dudalen yn y cam blaenorol fel y gallwch ddod yn ôl ati ar unrhyw adeg i ddod o hyd i’r help sydd ar gael i chi.

 • Sut ydych yn teimlo am eich arian nawr?

  • Great
   Grêt
  • Good
   Da
  • Meh
   Meh
  • Bad
   Gwael
  • Awful
   Ofnadwy
Wedi Gorffen