Cerrig Milltir Arian

Dod yn fenthyciwr clyfar

Cyn i ni ddechrau, dywedwch wrthym sut ydych yn teimlo am eich arian?

 • Great
  Grêt
 • Good
  Da
 • Meh
  Meh
 • Bad
  Gwael
 • Awful
  Ofnadwy

Mae her yr wythnos hon yn eich helpu i fynd i’r afael â chredyd. Gall benthyca fod yn ffordd i ariannu pryniant mawr neu fargen gyda chost argyfwng os nad oes gennych chi ddigon o gynilion. Ond mae’n bwysig dewis y math cywir o gredyd ar gyfer yr hyn rydych ei angen, yn ogystal ag edrych ar ddewisiadau amgen, neu fe allwch chi dalu mwy o log nag sydd angen i chi yn y pen draw.

Cau Cau

Ticiwch y camau a chofnodi’ch hwyliau i symud ymlaen i’r wythnos nesaf

 • A ydych wir angen benthyca? Darllenwch y canllaw hwn A oes angen i chi fenthyg arian i weld a oes angen.

 • Yna darllenwch ein canllaw A allwch fforddio benthyg arian i weld ai hwn yw’r opsiwn iawn i chi mewn gwirionedd.

 • Mae’n amser penderfynu. Ar ôl darllen y canllawiau ar fenthyca, mae angen i chi wneud y penderfyniad: ai benthyca yw’r dewis iawn i chi, ai peidio?

 • Sut ydych yn teimlo am eich arian nawr?

  • Great
   Grêt
  • Good
   Da
  • Meh
   Meh
  • Bad
   Gwael
  • Awful
   Ofnadwy
Wedi Gorffen
Cau Cau

Ticiwch y camau a chofnodi’ch hwyliau i symud ymlaen i’r wythnos nesaf

Wedi Gorffen
Cau Cau

Ticiwch y camau a chofnodi’ch hwyliau i symud ymlaen i’r wythnos nesaf

 • Ydych chi erioed wedi clywed am ‘statws credyd’ neu ‘sgôr credyd’ ac wedi meddwl beth maent yn ei olygu? Os nad ydych yn siŵr, darllenwch ein canllaw Sut mae eich sgôr credyd yn effeithio ar gost benthyca.

 • Nawr mae’n bryd gwirio’ch sgôr credyd ac yn bwysig, sut i’w wella. Defnyddiwch ein canllaw defnyddiol Sut i wirio’ch adroddiad credyd sy’n cynnwys dolenni i wybodaeth ar sut i’w wella.

 • Gwnewch restr o’r holl bethau y gallwch eu gwneud i hybu’ch sgôr credyd fel y gallwch fod yn gymwys i gael cyfraddau gwell os byddwch angen benthyca. Nawr ewch ati i’w ticio oddi ar y rhestr.

 • Sut ydych yn teimlo am eich arian nawr?

  • Great
   Grêt
  • Good
   Da
  • Meh
   Meh
  • Bad
   Gwael
  • Awful
   Ofnadwy
Wedi Gorffen