Cerrig Milltir Arian

Dechrau teulu

Cyn i ni ddechrau, dywedwch wrthym sut ydych yn teimlo am eich arian?

 • Great
  Grêt
 • Good
  Da
 • Meh
  Meh
 • Bad
  Gwael
 • Awful
  Ofnadwy

Felly rydych yn cael babi! Efallai eich bod yn teimlo’n gyffrous ac yn bryderus am beth sydd i ddod. Bydd cael un bach bron yn sicr yn effeithio ar eich cyllid mewn rhyw ffordd felly mae’n well bod yn barod. Yr wythnos hon byddwn yn canolbwyntio ar yr holl bethau sylfaenol am arian y mae angen i chi feddwl amdanynt wrth gynllunio teulu.

Cau Cau

Ticiwch y camau a chofnodi’ch hwyliau i symud ymlaen i’r wythnos nesaf

 • Gwnewch restr o’r pethau rydych yn meddwl y bydd angen i chi eu prynu cyn i’r babi gyrraedd. Siaradwch â rhieni eraill hefyd i gael cyngor ar y pethau a oedd yn ddefnyddiol iddynt, a’r hyn a oedd yn wastraff arian.

 • Faint fydd y cyfan yn ei gostio? Heddiw gallwch lenwi ein Cyfrifiannell costau babi defnyddiol sy’n rhestru’r hanfodion i fabanod a argymhellir gan y GIG yn ogystal a phethau ychwanegol efallai yr hoffech eu hystyried, yn ogystal â chanllaw i faint y maent yn ei gostio.

 • Nawr i ddechrau cynilo. Hyd yn oed os mai dim ond dechrau bychan y byddwch chi’n llwyddo i’w wneud, y cynharaf bydd gennych rywbeth wrth gefn pan fyddwch ei angen. Cofiwch fod yna ddigon o ffyrdd i dorri costau pan yn cael babi. Ystyriwch fenthyca eitemau gan ffrindiau a theulu, a chael bargen trwy brynu pram, teganau neu ddillad yn ail law. Yn aml gallwch eu cael yn newydd neu prin wedi cael eu defnyddio.

 • Sut ydych yn teimlo am eich arian nawr?

  • Great
   Grêt
  • Good
   Da
  • Meh
   Meh
  • Bad
   Gwael
  • Awful
   Ofnadwy
Wedi Gorffen
Cau Cau

Ticiwch y camau a chofnodi’ch hwyliau i symud ymlaen i’r wythnos nesaf

 • Casglwch y manylion amdanoch chi ac incwm misol eich cartref, contract cyflogaeth os yw’n berthnasol, a dyddiad disgwyliedig y babi.

 • Mae llawer o fudd-daliadau a hawliau ar gael i chi os ydych yn disgwyl neu os oes gennych fabi. I gael rhestr o’r hyn y gallech fod yn gymwys i’w gael, edrychwch ar ein canllaw Budd-daliadau a hawliau i wneud cais amdanynt pan fydd gennych fabi.

 • Unwaith y byddwch yn gwybod pa fudd-daliadau a hawliadau y gallech chi wneud cais amdanynt, darganfyddwch y dyddiad y mae angen i chi wneud cais amdanynt. Bydd ein llinell amser arian babi yn eich helpu i gadw golwg ar y cerrig milltir hyn.

 • Sut ydych yn teimlo am eich arian nawr?

  • Great
   Grêt
  • Good
   Da
  • Meh
   Meh
  • Bad
   Gwael
  • Awful
   Ofnadwy
Wedi Gorffen
Cau Cau

Ticiwch y camau a chofnodi’ch hwyliau i symud ymlaen i’r wythnos nesaf

 • Meddyliwch faint o ofal plant y gallech fod ei angen. A fydd angen gofal amser llawn ar eich plentyn, neu dim ond ychydig oriau’r wythnos? Mae’n werth edrych trwy ein canllaw Costau gofal plant ar gyfartaledd i gael syniad o faint i gyllidebu ar ei gyfer.

 • Gall gofal plant gymryd darn mawr o incwm eich teulu, ond gallai fod help ar gael i chi. Darganfyddwch beth rydych yn gymwys amdano gan eich cyflogwr a’r llywodraeth trwy ddefnyddio ein canllaw Cymorth gyda chostau gofal plant.

 • Nawr eich bod wedi penderfynu pa ofal plant y gallwch ei fforddio, mae’n werth ymchwilio i warchodwyr plant a meithrinfeydd yn eich ardal leol i gadarnhau prisiau, a hefyd i weld a oes rhestr aros y byddwch efallai angen mynd arni.

 • Sut ydych yn teimlo am eich arian nawr?

  • Great
   Grêt
  • Good
   Da
  • Meh
   Meh
  • Bad
   Gwael
  • Awful
   Ofnadwy
Wedi Gorffen