Cerrig Milltir Arian

Rhoi cynnydd i'ch pensiwn

Cyn i ni ddechrau, dywedwch wrthym sut ydych yn teimlo am eich arian?

 • Great
  Grêt
 • Good
  Da
 • Meh
  Meh
 • Bad
  Gwael
 • Awful
  Ofnadwy

Pa bynnag gam rydych arni yn eich bywyd gwaith, mae rhywbeth y gallwch chi ei wneud bob amser i hybu’ch incwm ymddeol. Her yr wythnos hon yw edrych yn fanwl iawn i mewn i bensiynau.

Cau Cau

Ticiwch y camau a chofnodi’ch hwyliau i symud ymlaen i’r wythnos nesaf

 • Sut olwg sydd ar lefel ffitrwydd eich pensiwn ar hyn o bryd? Os nad ydych yn siwr, edrychwch ar ein canllaw a fydd yn eich helpu i Wirio cynnydd eich cynilion pensiwn ac ymddeol

 • Cyfrifwch eich rhagolwg pensiwn cyfredol, a’r hyn y dylech fod yn anelu ato er mwyn cadw at eich safon byw gyfredol. Defnyddiwch ein Cyfrifiannell pensiwn defnyddiol i helpu.

 • Sut mae’ch pensiwn yn edrych? A oes lle i wella? Peidiwch â digalonni os ydych yn teimlo eich bod yn rhy bell o’ch targed. Byddwn yn edrych ar sut i gau’r bwlch yn y gweithgareddau nesaf, gan ddechrau â Phensiwn y Wladwriaeth.

 • Sut ydych yn teimlo am eich arian nawr?

  • Great
   Grêt
  • Good
   Da
  • Meh
   Meh
  • Bad
   Gwael
  • Awful
   Ofnadwy
Wedi Gorffen
Cau Cau

Ticiwch y camau a chofnodi’ch hwyliau i symud ymlaen i’r wythnos nesaf

 • Ydych chi’n gwybod faint i’w ddisgwyl gan Bensiwn y Wladwriaeth a phryd y byddwch yn dechrau ei gael? Cymerwch gip ar ein canllaw Pensiwn y Wladwriaeth i weld beth i’w ddisgwyl.

 • Os oes gennych unrhyw gwestiynau am eich Pensiwn y Wladwriaeth, rhowch alwad i’n tîm arweiniad pensiynau, mae’n rhad ac am ddim ac maent yn hapus i helpu. Ffoniwch 0800 011 3797 neu rhowch gynnig ar ein gwe-sgwrs (https://www.moneyhelper.org.uk/PensionsChat/).

 • Rydych chi wedi cynyddu eich gwybodaeth am Bensiwn y Wladwriaeth sy’n golygu eich bod mewn sefyllfa gref i symud ymlaen. Nawr meddyliwch a fydd angen i chi roi hwb i’ch cronfa bensiwn mewn ffyrdd eraill ai peidio.

 • Sut ydych yn teimlo am eich arian nawr?

  • Great
   Grêt
  • Good
   Da
  • Meh
   Meh
  • Bad
   Gwael
  • Awful
   Ofnadwy
Wedi Gorffen
Cau Cau

Ticiwch y camau a chofnodi’ch hwyliau i symud ymlaen i’r wythnos nesaf

 • Yng ngham un, gwnaethoch wirio cynnydd eich cynilion ymddeol. Os ydych wedi adnabod bwlch rhwng eich cynilion amcanol cyfredol a’ch incwm dymunol, mae pethau y gallwch eu gwneud i gronni’r rhain.

 • Mae’n amser i archwilio’ch opsiynau i hybu’ch incwm ymddeoliad. Darllenwch y canllaw hwn ar Sut i gynyddu eich cynilion pensiwn am awgrymiadau a syniadau. Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch gallwch siarad ag un o’n harbenigwyr pensiynau am ddim ar 0800 756 1012 neu drwy we-sgwrs.

 • Ar ôl i chi edrych trwy eich opsiynau hybu pensiwn, edrychwch eto ar y Gyfrifiannell pensiwn i weld faint yn agosach ydych chi at eich nod.

 • Sut ydych yn teimlo am eich arian nawr?

  • Great
   Grêt
  • Good
   Da
  • Meh
   Meh
  • Bad
   Gwael
  • Awful
   Ofnadwy
Wedi Gorffen